Líofa

Topics:

Líofa is the Department for Communities’ campaign to encourage people to learn Irish.

What is Líofa?

The word Líofa means ‘fluent’ and this is precisely what Líofa strives to achieve – a greater number of fluent Irish speakers.  Líofa encourages people to make a personal pledge to improve their level of Irish and, in doing so, join a community of people focused on using and learning Irish.

The Líofa campaign was launched by the Department of Culture, Arts and Leisure in September 2011 to get 1000 people to sign up to Líofa and commit to improving and using Irish. In light of the huge interest and momentum in the campaign, the target has recently been revised to 20,000. 

Líofa can offer you lots of practical support to help you learn Irish:

  1. You are entitled to a year’s free subscription to a Líofa Beginner's Level Course provided by Gaelchultúr worth £120.
  2. You can access other learning resources such as Now You’re Talking, podcasts and the Líofa Newsletters which are on our website.
  3. You can apply to attend an Irish-language summer course through the Líofa Gaeltacht Bursary Scheme.
  4. We can point you in the right direction to further your learning by attending Irish classes and Gaeltacht courses. 

Líofa recognises that the Irish language does not belong to any particular group or individual. Irish is a rich, vibrant language that can be learned, shared, spoken and enjoyed by anyone. So please join us and sign up to Líofa. Our target is to have 20,000 pledges by 2020. Be part of it.

For more information about Líofa, please visit the Líofa website.

Líofa Gaeltacht Bursary Scheme 2020 

Líofa Gaeltacht Bursary Scheme 2020 Application Form available to download now.

 Cad is Líofa ann?

 

Ciallaíonn an focal Líofa teanga a bheith ar do thoil agat agus sin é go díreach an cuspóir atá ag Líofa – líon na ndaoine a bhfuil an Ghaeilge ar a dtoil acu a mhéadú. Spreagann Líofa daoine gealltanas pearsanta a thabhairt lena leibhéal Gaeilge a fheabhsú, agus trí sin, a bheith i gcomhpháirt le pobal atá tiomanta d’úsáid agus d’fhoghlaim na Gaeilge.

Sheol an Roinn Chultúir, Ealaíon agus Fóillíochta, Líofa i mí Mheán an Fhómhair 2011 agus an chéad sprioc a bhí aici 1,000 duine gealltanas Líofa a thabhairt in éineacht léi agus luí isteach ar fheabhsú agus ar úsáid na Gaeilge. Mar gheall ar an tsuim ollmhór atá san fheachtas agus go bhfuil sé ag síorbhailiú nirt, baineadh an sprioc go 20,000 amach le gairid!

Is féidir le Líofa cuidiú praiticiúil a chur ar fáil le tacú leat an Ghaeilge a fhoghlaim:

  1. Tá tú i dteideal síntiús bliana saor in aisce do Chúrsa Bunleibhéal Líofa le Gaelchultúr ar fiú £120 é.
  2. Is féidir leat acmhainní foghlama eile a úsáid ar ár suíomh idirlín – Now You’re Talking, podchraoltaí agus nuachtlitreacha Líofa.
  3. Tá sparánachtaí flaithiúla ar fáil do líon teoranta daoine ach iad iarratas a chur isteach. 
  4. Is féidir linn tú a threorú chuig ranganna Gaeilge agus chuig cúrsaí Gaeltachta le cuidiú leat an teanga a fhoghlaim.

Athnaíonn Líofa nach bhfuil an Ghaeilge i seilbh grúpa ná duine ar leith. Is teanga shaibhir, bheoga í a dtig le duine ar bith a fhoghlaim, a roinnt agus a labhairt go spleodrach. Mar sin de, cuidigh linn agus cláraigh le Líofa. Is é 20,000 duine cláraithe faoi 2020 an sprioc atá againn! Bí ina measc.

Má tá tuilleadh eolais ar Líofa uait, gabh chuig an tsuíomh idirlíon Líofa.

Scéim Sparánacht Ghaeltachta Líofa 2020

Scéim Sparánacht Ghaeltachta 2020 – Foirm Iarratais ar fáil anois le híoslódáil.

  

Back to top