Irish Language Bill Consultation 2015 - report and responses

Date published: 10 December 2015

The report of the consultation, which took place between February and May 2015, is now available.
Tá tuairisc an chomhairliúcháin, a rinneadh idir Feabhra agus Bealtaine 2015, ar fáil anois. 

Details

You can also view the responses from the organisations, political parties and those who identified themselves as elected representatives.
Is féidir leat freagairtí ó eagraíochtaí, páirtithe polaitíochta agus iad siúd a chuir in iúl gur ionadaithe tofa iad a fheiceáil fosta.

The consultation documents are still available, for information only.
Mar eolas amháin, tá cáipéisí an chomhairliúcháin ar fáil go fóill.

Back to top